Faking it!

Övningen är skapad 2017-05-23 av linahl. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • to fake, to pretend att låtsas
  • a celebrity look-alike en kändisdubbelgångare
  • a shot ett foto
  • a corporate event ett företagsevenemang
  • to get something done här att låta sig opereras
  • a cheating ett fusk
  • to prove att bevisa
  • a confusion en förvirring
  • a reproduction en kopia
  • a con ett lurendrejeri

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/faking-it.7346317.html

Dela