Fabula 3 glosor

Övningen är skapad 2021-01-19 av dxsujiot. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ambulo gå omkring
 • amicus vän
 • atrium vardagsrum
 • aut eller
 • bonus snäll
 • cubiculum sovrum
 • cum med
 • curro springa
 • dives rik
 • domus hus
 • domi hemma
 • domum hem
 • domo hemifrån
 • exspecto vänta (på)
 • filia dotter
 • fortasse kanske
 • habeo har
 • impatiens otålig
 • iuvenis ung
 • laetus glad
 • magnus stor
 • mater mor
 • meridies middag
 • nescio inte vet
 • nuptialis äktenskaps-
 • pactio avtal
 • per genom
 • peristylum trädgård
 • post efter
 • senex, senis gammal
 • soleo bruka
 • tam
 • thermae badhus
 • ubi var
 • vir, viri man

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fabula-3-glosor.10221796.html

Dela