Fabula 2 glosor

Övningen är skapad 2021-01-19 av dxsujiot. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Annus år
 • audio jag hör
 • aurum guld
 • cupio, cupere önska sig
 • debeo böra
 • disco lära sig
 • ex/e från
 • exporto exportera
 • facio göra
 • frumentum spannmål
 • germania tysk
 • graecus grekisk
 • hispania spansk
 • importo importera
 • intellego förstå
 • lingua språk
 • littera bokstav
 • non inte
 • num frågeord
 • oleum olja
 • porto (verb) bära med sig
 • quid vad
 • quo vart
 • quoque också
 • scribo skriva
 • sed men
 • si om
 • solum enbart, uteslutande
 • subito plötsligt
 • tabula tavla
 • ut som, såsom
 • venio kommer
 • volo, velle vilja
 • vitrum glas
 • vox, voctis röst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fabula-2-glosor.10221774.html

Dela