Fabula 1 glosor

Övningen är skapad 2021-01-19 av dxsujiot. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ab/a från
 • ad till
 • advenit hen ankommer
 • alius en annan
 • aqua vatten
 • attende se upp!
 • cathedra stol
 • caupo värdshusvärd
 • cogito jag tänker
 • cur varför
 • dicit hen säger
 • discipulus elev
 • durus sträng
 • emo man
 • et och
 • festino skyndar sig
 • habeo har
 • hodie idag
 • in i, in i,
 • inquit hen säger
 • iratus arg
 • ludus skola
 • magister lärare
 • magnus stor
 • mane på morgonen
 • nauta sjöman
 • navis skepp
 • non inte
 • novus ny
 • panis bröd
 • pars del
 • pater far
 • portus hamn
 • postea senare, därefter
 • primus första
 • puer pojke
 • saluto hälsa
 • sedeo sitter
 • servus slav
 • stulus dum
 • taberna affär
 • taceo vara tyst
 • tardus sen
 • ubi där
 • verbero slå
 • venio jag kommer
 • vinum vin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/fabula-1-glosor.10221754.html

Dela