Extra Verbit - Text 4

Övningen är skapad 2019-10-14 av marinyga. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • arvostaa, arvostan, arvosti, en arvostanut uppskatta, jag uppskattar, hen uppskattade, jag uppskattade inte
  • jättää, jätän, hän jätti, en jättänyt lämna, jag lämnar, hen lämnade, jag lämnade inte
  • paeta, pakenen, hän pakeni, en paennut fly, jag flyr, hen flydde, jag flydde inte
  • syntyä, synnyn, hän syntyi, en syntynyt föddes, jag föds, hen föddes, jag föddes inte
  • etsiä, etsin, hän etsi, en etsinyt lefta efter, jag letar efter, hen letade efter, jag letade inte efter
  • tarvita, tarvitsen, hän tarvitsi, en tarvinnut behöva, jag behöver, hen behövde, jag behövde inte
  • mennä, menen, hän meni, en mennyt fara, jag far, hen for, jag for inte
  • luulla, luulen, hän luuli, en luullut tro, jag tror, hen trodde, jag trodde inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/extra-verbit-text-4.9292216.html

Dela