Expressing opinion

Övningen är skapad 2017-11-13 av linahl. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in my opinion enligt min åsikt
 • how shall I put it? hur ska jag säga?
 • I can assure you jag kan försäkra dig
 • I really think jag tror faktiskt
 • personally I believe that jag tror personligen att
 • I'm sure I'm right in saying jag är säker på att jag har rätt när jag säger
 • if you ask me om du frågar mig
 • the way I look at it som jag ser det
 • what I mean is vad jag menar är
 • as far as I'm concerned vad mig beträffar
 • what do you think? vad tycker du?
 • do you agree? håller du med?
 • don't you think so? håller du inte med
 • what's your idea? vad tror du?
 • how do you feel about that? vad tycker du om det?
 • can I say something here? kan jag säga något om detta?
 • sorry to interrupt but förlåt om jag avbryter men

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/expressing-opinion.6790622.html

Dela