Evolutionsbiologi o genetik begrepp osv

Övningen är skapad 2019-02-21 av Hubbehund. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Punktmutation En nukleotid byts ut
 • ATG->AUG Transkription
 • AUG....->Protein Translation
 • Aneuploidi Numerisk kromosomförändring
 • Polyploidi Följer av genomduplikation
 • Frekv. synonyma substitutioner > icke-synonyma
 • MutFrekv. Mitokondriellt DNA > Nukleärt DNA
 • • Mutationsfrekv. Kodande DNA < • Mutationsfrekv. icke kodande DNA
 • • Mutationsfrekv. Funktionella < • Mutationsfrekv. Pseudo
 • Frekvens genduplikationer lika substitutioner/nt
 • Inclusive fitness Direkt+indirekt fitness
 • Greenbeard-effekt När gener som kodar för altruistiskt beteende och för att altruismen riktas mot individer med genen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/evolutionsbiologi-o-genetik-begrepp-osv.8912310.html

Dela