Etik kultur kapitel 1

Övningen är skapad 2018-02-26 av LindaStudion. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kultur betyder odling eller bildning, något som människan skapat
 • Kulturarvet är det vi gjort. Alltså kan vi se spår av det runt oss. Spår som berättar om vår historia. Det kan vara till exempel platser som Anundshög, byggnader som Västerås Domkyrka och ställen som Sala Silvergruva
 • Individorienterad kultur innebär att individen är i centrum, till exempel att man ska klara sig själv som är typiskt svenskt. Individen ska ansvara för sina egna handlingar och ta konsekvenserna av dom
 • Grupporienterad kultur kan innebära att gruppen - familjen, släkten, byn - har tillsammans ansvar för hela gruppen. Man tar hand om varandra och följer gemensamma regler. Men det är också en skamkultur - en persons misslyckande drar skam över hela gruppen
 • Socialisation är en process som pågår hela livet, vi tränas i att anpassa oss i samhället med andra, och i att följa normer och värderingar som gäller där. Genom socialisation får vi en kultur. Främst sker socialisation i nära relationer och när vi växer upp och uppfostras. Sen är sker socialisation också i förskola, skola och genom till exempel media
 • En flykting är en person som flytt från sitt hemland på grund av förföljelse eller terror av något slag.
 • En invandrare är en person från ett annat land som bosatt sig i Sverige för att arbeta eller för att det finns en familjeanknytning
 • Etnocentrism är att jämföra en annan kultur med den egna kulturen. Den egna kulturen är den "rätta" och överlägsen andra kulturer. Detta kan leda till bristande öppenhet och lägre tolerans mot olikheter
 • Integration innebär att en person behåller sin kultur, kontakten med sin grupp och sitt språk. Samtidigt deltar personen i arbetslivet på samma vis som de flesta andra, använder svenska språket och har kontakt med personer utanför den egna gruppen
 • Assimilation innebär att personen helt förkastar sin kultur och blir "svensk".
 • Fördom är något vi tror, men inte vet, om människor och företeelser. Vanligt att det blir negativa grejer
 • Främlingsfientlighet är en form av fördom som förekommer överallt. Den kan till exempel riktas mot personer som flyttar in från ett annat land
 • Rasism innebär att man anser att vissa folkgrupper är överlägsna andra folkgrupper, att olika folkgrupper inte får blandas för det är dåligt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/etik-kultur-kapitel-1.8079274.html

Dela