Esperanto Prepositions 1

Övningen är skapad 2018-05-14 av dynamin. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • preposition prepozicioj
 • about pri
 • above super
 • across trans
 • after post
 • against kontraŭ
 • among meze de, inter
 • around ĉirkaŭ
 • at ĉe
 • before antaŭ
 • behind post
 • below sub
 • beneath malsupre de
 • besides apud
 • between inter
 • beyond preter
 • down suben, malsupren
 • during dum
 • from de, el
 • in, inside en
 • into en
 • near proksime de, apud
 • next sekva
 • of de
 • on sur
 • oposite mala
 • out eksteren
 • outside ektster
 • per po
 • plus plus
 • since (time) ekde
 • than (ex: bigger than) ol
 • through tra
 • till (time) ĝis
 • to por
 • towards al

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/esperanto-prepositions-1.8245679.html

Dela