Esperanto direkt - leciono 4-5

Övningen är skapad 2021-02-25 av Essadon. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • min mia
 • din via
 • hans lia
 • hennes ŝia
 • vår bok nia libro
 • pojke knabo
 • flicka knabino
 • far patro
 • mor patrino
 • en man viro
 • en kvinna virino
 • äpplen pomoj
 • morfar, farfar avo
 • mormor, farmor avino
 • ung juna
 • gammal maljuna
 • Jag bor i ett rum Mi loĝas en ĉambron
 • stad urbo
 • säng lito
 • skåp ŝranko
 • dörr pordo
 • Fönster är fula Fenestroj estas malbela
 • att gå, att färdas til iri
 • till al
 • nu nun
 • att skriva skribi
 • att stå stari
 • att läsa legi
 • att tala paroli
 • att lyssna aŭskulti
 • timme horo
 • denna, detta tiu
 • vem, vilken kiu
 • där tie
 • vän amiko
 • bok libro
 • brev letero
 • att ha, att äga havi
 • att älska ami
 • vas vazo
 • röd ruĝa
 • brun bruna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/esperanto-direkt-leciono-4-5.10302752.html

Dela