Esperanto användbara ord

Övningen är skapad 2016-11-30 av smartast. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (att) vara esti
 • (att) göra fari
 • (att) ha havi
 • och kaj
 • pizza pico
 • hej saluton
 • välkommen bonvenon
 • snabb rapida
 • stor granda
 • jag mi
 • du / ni vi
 • han li
 • det / den ^gi
 • hon ^si
 • vi ni
 • de ili
 • min mia
 • din via
 • Stora hundar och stora katter Grandaj hundoj kaj katoj
 • (att) gilla ^sati
 • (att) betala pagi
 • bestämd form la
 • djävul diablo
 • slav sklavo
 • vem, vilken kiu
 • vad kio
 • var kie
 • när kiam
 • hurdan, vilken sorts kia
 • hur, på vilket sätt kiel
 • hur mycket kiom
 • varför kial
 • vems kies
 • hund hundo
 • katt kato
 • träd arbo
 • fan, helvete infero
 • mitt namn är, jag heter Mia nomo estas
 • vad är ditt namn, vad heter du kio estas via nomo
 • du är ömtåligare än pälsen på en skit vi estas pli delikata ol felo de feka^jo
 • knulla systern till en igelkott fiku fratinon de erinaco
 • (att) dricka trinki
 • (att) äta man^gi
 • (att) kosta kosti
 • höger dekstra
 • vänster maldekstra
 • rik ri^ca
 • familj familio
 • far, pappa patro
 • syster fratino
 • (att) lära lerni
 • skola lernejo
 • (att) sälja vendi
 • varuhus vendejo
 • (att) älska ami
 • mor, mamma patrino
 • 024317 024317

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/esperanto-anvandbara-ord.6871630.html

Dela