Escuchar 1C

Övningen är skapad 2021-11-16 av Elinxz. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ha ganado har vunnit
 • ganar att vinna
 • obtener att få, uppnå
 • nota betyg
 • ha hecho har gjort
 • entrevista intervju
 • tan buenos så bra
 • manera sätt
 • eficaz effektiv
 • perder att förlora
 • apagado avstängd
 • apagar att stänga av
 • sonido ljud
 • tienes razón du har rätt
 • conozco jag känner
 • jóvenes ungdomar
 • aprender att lära sig
 • truco trick
 • recordar att komma ihåg
 • único enda
 • arroz ris
 • lluvia regn
 • innato medfödd
 • conjugar att böja
 • emocional känslosam
 • divertido rolig
 • terrible hemsk
 • ridículo löjlig
 • pronombre pronomen
 • te
 • nostálgica nostalgisk
 • oso björn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/escuchar-1c.10718197.html

Dela