Escuchar 1A

Övningen är skapad 2021-11-12 av Elinxz. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • aprender att lära sig
 • entrevistar att intervjua
 • contar att berätta
 • lengua språk
 • fácil lätt
 • quizás kanske
 • darnos att ge oss
 • recomendaciones rekommendationer
 • último sista
 • lengua universal världsspråk
 • habitante invånare
 • me parece jag tycker att
 • bastante ganska
 • creer att tro
 • la mejor bästa
 • manera sätt
 • funcionar att fungera
 • ayuda hjälp
 • año escolar skolår
 • turno tur
 • equipo lag
 • ver att se
 • primero först
 • bachillerato gymnasiet
 • intercambio utbyte
 • ayudar att hjälpa
 • tarea läxa
 • instituto gymnasieskola
 • consejo råd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/escuchar-1a.10710765.html

Dela