erverb1

Övningen är skapad 2016-10-22 av fohet. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hon glömmer sin mobiltelefon elle oublie son portable
 • Stefan avskyr fisk Stefan déteste le poisson
 • gillar ni löksoppa? vous aimez la soupe à l’oignon ?
 • jag hittar inte mina nycklar je ne trouve pas mes clés
 • de letar efter sina nycklar ils cherchent leurs clés
 • lyssnar du på din lärare? tu écoutes ton professeur ?
 • vi avskyr kaffe nous détestons le café
 • vi/man avskyr kaffe on déteste le café
 • ni diskuterar era problem vous discutez vos problèmes
 • önskar ni en ost ? vous désirez un fromage ?
 • jag bor i Västerås j’habite à Västerås
 • jaså, bor du i Västerås? ah bon ? tu habites à Västerås ?
 • Ulla bor också i Västerås Ulla habite aussi à Västerås
 • ni bor i Västerås vous habitez à Västerås
 • eleverna gillar verben les élèves aiment les verbes
 • han vinner sin match il gagne son match
 • vad letar du efter ? qu’est-ce que tu cherches ?
 • de glömmer sina läxor ils oublient leurs devoirs
 • läraren letar efter sina elever le professeur cherche ses élèves
 • eleverna diskuterar i skolan les élèves discutent à l’école
 • vi letar efter våra nycklar nous cherchons nos clés
 • vi/man letar efter våra nycklar on cherche nos clés
 • jag vinner aldrig mina matcher je ne gagne jamais mes matchs
 • ni vinner ofta på Lotto vous gagnez souvent au Loto
 • jag avskyr min bror je déteste mon frère
 • min syster gillar ditt hår (säg dina) ma soeur aime tes cheveux
 • gillar ni inte er skola? vous n’aimez pas votre école ?
 • vår lärare glömmer alltid sin penna notre professeur oublie toujours son stylo
 • våra lärare diskuterar för mycket nos professeurs discutent trop
 • jag letar efter en snygg blus je cherche un joli chemisier
 • hon tycker om er pappa elle aime votre père
 • vi gillar inte dina läxor Stefan nous n’aimons pas tes devoirs Stefan
 • vi/man gillar inte dina läxor Stefan on n’aime pas tes devoirs Stefan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/erverb1.6748979.html

Dela