Epitelvävnad

Övningen är skapad 2021-12-13 av annelina_. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilken vävnad täcker ytor? epitelvävnad
 • Epitelvävnad är antingen enskiktad eller flerskiktad
 • Epitelets funktioner 1) B... 2) S... 3) F... barriär, skydda, förhindra vätskeförlust
 • Vad är epitelets funktion i slemhinnor? absorption och sekretion
 • Vad är epitelets funktion i blod- och lymfkärl? bilda en glatt yta
 • Epitelcellform som är avlång likt en tegelsten skivepitel
 • Epitelcellform som är tärningsformad kubiskt epitel
 • Epitelcellform som är avlång uppåt cylinderepitel
 • Epitelcell som även kallas endotel. Fungerar som en filtreringsbarriär/friktionsmotverkare mellan kärlvägg och blod enskiktat skivepitel
 • Epitelcell som finns i vissa körtelgångar, i njurarnas kanaler och ovanpå äggstockarna enskiktat kubiskt epitel
 • Epitelcell som finns i matsmältningskanalens insida och i livmodern enskiktat cylinderepitel
 • Utlöpare på vissa enskiktade cylinderepitel mikrovilli
 • Rörliga flimmerhår på vissa enskiktade cylinderepitel cilier
 • Vad kallar man det skikt som fäster direkt vid basalmembranet? det basala cellskiktet
 • Vilket epitel finns i epidermis, där cellerna har fyllts med keratin och på så vis bildat en barriär av döda, keratiniserade celler? flerskiktat keratiniserat skivepitel
 • Flerskiktat keratiniserat skivepitel kan även kallas förhornat skivepitel
 • Vilket epitel är speciellt viktigt för hudterapeuter att veta om? flerskiktat keratiniserat skivepitel
 • Vilket är hudens yttersta skikt? epidermis
 • Finns i slemhinnor i munnen/matstrupen och innehåller celler med både organeller och keratin. Funktion att förstärka mot mekanisk påverkan, vilket epitel? flerskiktat ickekeratiniserat skivepitel
 • Två slags flerskiktade epitel som finns i svettkörtlars/större körtlars utförselgångar. C och K flerskiktat cylinderepitel och flerskiktat kubiskt epitel
 • Vilket epitel täcker urinvägarnas slemhinnor och ändrar utseende när slemhinnan töjs in och ut? övergångsepitel
 • Vilket epitel bildar sitt organ via nedväxt från epitelytan? körtelepitel
 • Kroppens minsta blodkärl? kapillär
 • Organ som bildar ämnen som sedan avges till omgivningen, ex saliv och hormoner? körtel
 • Körtel som saknar utförselgång endokrin körtel
 • Körtel som har utförselgång exokrin körtel
 • Vilken typ av körtlar finns över nästan hela hudytan och har i uppgift att avge svett samt balansera kroppstemperaturen? ekkrina/merokrina svettkörtlar
 • Dessa körtlar finns i armhålor, genitalområde, vårtgårdar osv och producerar vitgrå, mjölkaktig svett som luktar i kontakt med bakterier apokrina svettkörtlar
 • Vad är hårfollikel? hårsäck
 • Hudens tre olika lager i ordning? epidermis, dermis, subcutis
 • Vilken typ av körtel är talgkörteln? holokrin körtel
 • Vilken typ av körtel stöter ur sig sitt sekret i samband med att hela körtelcellen faller sönder? holokrin körtel
 • sebaceus gland talgkörtel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/epitelvavnad.10525021.html

Dela