Epidemiologi

Övningen är skapad 2019-02-16 av visualki. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Prevalens Antal individer med sjukdomen vid ett visst tillfälle/Totalt antal individer i populationen vid samma tillfälle
 • Kumulativ incidens Antal nya fall av en sjukdom under en bestämd tid/Antal friska individer i riskzonen vid periodens början
 • Incidensrat Antal nya fall av en sjukdom under en bestämd tid/Summan av tiden varje individ är i riskzonen (alt Medeltalet individer i populationen under den bestämda tiden x tiden)
 • Mortalitet Incidensrat av död
 • Letalitet Antal invidider som dör i sjukdom X under en viss tid/Antal individer som har sjukdom X under samma tid
 • Proportionell mortalitet Antal dödsfall av sjukdom X under en viss tid/Totalt antal dödsfall i populationen under samma tid
 • Odds Proportionen av sjuka genom friska
 • Relativ risk Incidens exp/incidens oexp
 • Odds ratio Odds exp/odds oexp
 • Sensitivitet Andelen testpositiva av antalet sjuka
 • Specificitet Andelen testnegativa av de sant friska
 • PVPT Proportionen testpositiva som har sjukdomen
 • PVNT Proportionen testnegativa som är friska
 • Likelihood ratio + Sannolikhet sant positiv/sannolikhet falskt positiv
 • Likelihood ratio - Sannolikhet falskt negativ/Sannolikhet sant negativ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/epidemiologi.8902301.html

Dela