Epäsäännölliset verbit (ruotsi)

Övningen är skapad 2017-10-05 av ekarvi. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pyytää, rukoilla be, ber, bad, bett
 • tarjota, kutsua bjuda, bjuder, bjöd, bjudit
 • tulla joksikin bli, blir, blev, blivit
 • palaa brinna, brinner, brann, brunnit
 • juoda dricka, dricker, drack, druckit
 • olla olemassa finnas, finns, fanns, funnits
 • lentää flyga, flyger, flög, flugit
 • saada , får, fick, fått
 • ymmärtää förstå, förstår, förstod, förstått
 • itkeä gråta, gråter, grät, gråtit
 • antaa ge, ger, gav, gett
 • mennä, kävellä , går, gick, gått
 • tehdä göra, gör, gjorde, gjort
 • olla, omistaa ha, har, hade, haft
 • olla nimeltään heta, heter, hette, hetat
 • ehtiä hinna, hinner, hann, hunnit
 • tulla komma, kommer, kom, kommit
 • osata, voida kunna, kan, kunde, kunnat
 • maata, sijaita ligga, ligger, låg, legat
 • asettaa, laittaa lägga, lägger, lade, lagt
 • ratsastaa rida, rider, red, ridit
 • nähdä se, ser, såg, sett
 • istua sitta, sitter, satt, suttit
 • laulaa sjunga, sjunger, sjöng, sjungit
 • paistaa, loistaa skina, skiner, sken, skinit
 • huutaa, kirkua skrika, skriker, skrek, skrikit
 • kirjoittaa skriva, skriver, skrev, skrivit
 • lyödä slå, slår, slog, slagit
 • nukkua sova, sover, sov, sovit
 • juosta springa, springer, sprang, sprungit
 • seisoa stå, står, stod, stått
 • sanoa säga, säger, sade, sagt
 • myydä sälja, säljer, sålde, sålt
 • ottaa ta, tar, tog, tagit
 • olla vara, är, var, varit
 • tietää veta, vet, visste, vetat
 • haluta, tahtoa vilja, vill, ville, velat
 • voittaa vinna, vinner, vann, vunnit
 • valita välja, väljer, valde, valt
 • syödä äta, äter, åt, ätit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/epasaannolliset-verbit-ruotsi.7641435.html

Dela

Annonser