Environment words

Övningen är skapad 2017-04-03 av linahl. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • environment miljö
 • environmental issues miljöfrågor
 • climate change klimatförändringar
 • deforestation skogsskövling
 • pollution förorening
 • ozone hole ozonhål
 • hurricane orkan
 • domestic garbage hushållssopor
 • waste sopor
 • litter skräp
 • nuclear kärnkraft
 • flood översvämmning
 • natural disasters naturkatastrofer
 • acid rain surt regn
 • fossil fuels fossila bränslen
 • pesticides bekämpningsmedel
 • greenhouse effect växthuseffekt
 • drought torka
 • global warming global uppvärmning
 • endangered species utrotningshotade arter
 • exhaust avgaser

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/environment-words.7251422.html

Dela