Entrevista con Eloy 2

Övningen är skapad 2014-09-16 av Bellas_spanska. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tus yours
 • cómo se llaman what´s their names
 • el padre the father
 • tiene ... años he´s ... years old
 • el director the headmaster
 • el instituto high school
 • vieja old
 • tu your
 • estudias you study
 • estudiar to study
 • trabajas you work
 • trabajar to work
 • el, la estudiante the student
 • la rama the program
 • las Ciencias Naturales Natural Science
 • la asignatura the subject
 • favorita favourite
 • pequeño small
 • ahora now
 • el alumno the pupil

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/entrevista-con-eloy-2.3829629.html

Dela