Entrevista con Eloy 1

Övningen är skapad 2014-09-16 av Bellas_spanska. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la entrevista the interview
 • el, la periodista the journalist
 • vives you live
 • al norte de north from
 • entonces
 • hablas you speak
 • hablar to speak
 • el catalán catalan
 • , claro of course
 • la lengua language
 • el castellano spanish
 • cuántos años tienes how old are you
 • tengo ... años I´m ... years old
 • solo alone
 • mis mine
 • los padres the parents
 • la abuela the grandmother
 • la hermana menor little sister

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/entrevista-con-eloy-1.3829036.html

Dela