English

Övningen är skapad 2019-04-10 av katdus. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • village by
 • take off lyfta
 • runway start- och ladningsbana
 • nearly nästan
 • destination resmål
 • against mot
 • busiest mest trafikerad
 • name after uppkalla efter
 • mess about larva sig
 • car crime bilstölder
 • owner ägare
 • insurance company försäkringsbolag
 • steal stjäla
 • joyrider billånare
 • ignition tändning
 • safely lugnt och säkert
 • tickle kittla
 • ankle fotled
 • notice lägga märke till
 • giggle fnittra
 • brake bromsa
 • check kolla
 • seat säte
 • protection skydd
 • lock låsa
 • queue
 • establish etablera
 • chess schack
 • scientist vetenskapsman
 • exporter exportör
 • employer arbetsgivare
 • employee anställd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english.9028894.html

Dela