English words

Övningen är skapad 2020-02-24 av zprty. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abandon överge
 • academy akademi
 • access tillgång
 • accommodate anpassa
 • accompany följa
 • accumulate ackumulera
 • accuracy noggrannhet
 • achieve uppfylla
 • acquire tillägna sig
 • adapt anpassa
 • adequate passande
 • adjust anpassa
 • administrate administrera
 • adult vuxen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words.9653507.html

Dela