English words- GP w.4

Övningen är skapad 2022-01-20 av elso04001. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • to conduct research att bedriva forskning
 • culture bakteriekultur
 • to contaminate smitta ned
 • to discard förkasta, överge
 • to dissolve upplösa
 • syphilis syfilis
 • meningitis hjärnhinneinflammation
 • pneumonia lunginflammation
 • vastly enormt
 • misuse använda felaktigt
 • bronchitis bronkit, luftrörskatarr
 • ailment krämpor, illamående
 • saline saltlösning
 • to spell the end orsakan till slutet
 • to graze att skrapa, skrubba

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-gp-w-4.10797055.html

Dela