English words 9

Övningen är skapad 2019-11-02 av Rebeccxia. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fawn hjortkalv
 • to fawn föda, kalva, fjäska, svansa
 • to intertwine fläta samman, slingra sig om varandra
 • sequence rad, serie, sekvens, ordningsföljd, räcka, svit, turordning
 • tuition undervisning
 • faculty förmåga, skicklighet, fallenhet, personal vid läroinrättning
 • neat elegant, prydlig, smidig, ordentlig, ren, noggrann, välvårdad
 • amicably (substantiv) vänskapligt
 • amicably (adj) i godo
 • aviation luftfart
 • merely (adverb) bara, endast, blott, rätt och slätt, helt och hållet
 • mere (adj) bara, endast, ren, blott
 • prune katrinplommon
 • to prune rensa, klippa, beskära, reducera, kvista ur, skära ner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-9.9408428.html

Dela