English words 8

Övningen är skapad 2019-10-18 av Rebeccxia. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • to bestow ge, skänka, använda, placera, hysa, förläna
 • exempt undantagen, förskonad, fritagen
 • to exempt befria, frita, rädda undan, förskona, ge dispens åt
 • to obliterate utplåna, avlägsna, stryka ut
 • recruit beväring, rekryt
 • to recruit rekryterar, värvar, nyanställa
 • damnation fördömelse
 • imminent nära förstående, överhängande, förstående
 • preserve naturreservat, nationalpark, reservat, sylt, marmelad, konserverad frukt, previlegium
 • to preserve bevara, skydda, upprätthålla, lägga in, bibehålla, konservera, sylta in, freda
 • threshold tröskel, tröskelvärde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-8.9381226.html

Dela