English words 7

Övningen är skapad 2019-10-17 av Rebeccxia. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • atop överst, ovanpå
 • extortion utpressning, ocker
 • to extort framtvinga, utpressa
 • racketeering svindleri, skojeri
 • rattle pladder, skramla, skrammel, skallra, skallrande
 • to rattle irritera, smälla, störa, skaka, rabbla, smattra, skramla, göra nervös
 • elusive gäckande, svårfångad
 • pickle knipa, ättikslag, brydsam, belägenhet, rackarunge
 • to pickle sylta, marinera
 • fugitive (substantiv) flykting, rymling
 • fugitive (adj) flyende, förrymd
 • ditto detsamma, likadels
 • tread trampa, trampa på, beträda, vandra över, stampa, stiga
 • rods stavar
 • rod ris, spö, käpp, stav, ten
 • antic (substantiv) påhitt, pajas, clown, upptåg, gycklare
 • antic (adj) underlig, grotesk
 • to antic utföra upptåg, göra glädjesprång
 • delegate (substantiv) representant, ombud, ombud med fullmakt
 • delegate (adj) befullmäktigad
 • to delegate utse, sända, överlämna, bemyndiga, anförtro, ge ett uppdrag
 • ferocious grym, våldsam, rasande, vild, blodtörstig, vildsint
 • artrocious avskyvärd
 • colloquial vardaglig, talspråklig, talspråks-, vardagsnära
 • to assimilate förstå, införliva, uppta, tillgodogöra sig, absorbera
 • stern (substantiv) akter, akterspel, akterskepp
 • stern (adj) hård, sträng, ogästvänlig, bister
 • to impeach anklaga, ifrågasätta, åtala
 • tier varv, ankarplats
 • to secrete (verb) dölja, gömma undan, utsöndra, avsöndra
 • fiscal fiskal, skattemässig, skatte-, skatteteknisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-7.9381113.html

Dela

Annonser