English words 6

Övningen är skapad 2019-10-17 av Rebeccxia. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • to peck peta, picka, kyssa lätt, hacka
 • peck märke, hack, hackande, pickande, lätt kyss
 • gobble kluckande, ljud som kalkon gör
 • to gobble glufsa, klucka, slafsa, glusa, låta som en kalkon
 • overzealous fanatisk
 • cluck kacklande, skrockande, dumhuvud
 • to cluck kackla, skrocka, klucka, låta som en höna
 • to batter slå, slå in, krossa, hamra, bulta, nöta ut, illa tilltyga
 • batter smet
 • callous grym, kall, hjärtlösa, hjärtlös, utan känsla, valkig
 • to avert förhindra, avvärja, avstyra, vända bort, avleda, bortvända
 • speed dial kortnummer
 • score ställning, anledning, orsak, skuld, räkning, märke, filmmusik
 • bathrobe badrock, badkappa, morgonrock
 • ploy knep, trick, hobby, grej, ploj, lustigt påhitt
 • to succumb ge efter, ge upp,, gå under, duka under
 • protagonist hjälte, huvudperson, huvudfigur, centralgestalt
 • contraction förkortningen, kontraktion
 • clutch klo, koppling, hårt grepp, kona, kopplingspedal, kycklingskull, äggrede
 • to clutch sluta, trycka, hålla fast, gripa, gripa tag i
 • diligence uthållighet, flit, arbetsamhet, ihärdighet
 • to sever avbryta, skilja, brista, klippa av, hugga av, skära av, avskilja
 • to amplify förstärka, expandera, öka i effekt
 • mesmerizing fascinera, hypnotisera
 • consultation konferens, överläggning, konsultation, samråd
 • to consult rådfråga, rådgöra, överlägga, ta hänsyn till, tänka på, fråga efter, konferera
 • intangible ogripbar
 • tangible konkret, påtaglig, verklig, greppbar, gripbar, kännbar
 • gruff tvär, grov, sträv, skrovlig
 • spat smågräl
 • muzzle nos, munkorg, näsa och mun hos djur, näsa och mun
 • to muzzle sätta munkavle på, tysta ned, sätta munkorg på/djur
 • chuffed jätteglad, helförtjust, helnöjd
 • to chuff göra jätteglad, göra helförtjust, göra helnöjd, (tuffa)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-6.9379741.html

Dela