Annonser


English words 5

Övningen är skapad 2019-10-17 av Rebeccxia. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • prevailing överlägsen, kraftigare, övermäktig, rådande, allmän, aktuell, utbredd, förhärskande
 • to prevail råda, segra, vara förhärskande, ha framgång, vinna seger, få övertaget, vara allmänt utbredd
 • rural lantlig, agrar, rustik
 • prerequisite förutsättning, nödvändig förutsättning, förkunskap, grundförutsättning
 • to levy uttaxera, påföra
 • amended ändrat
 • to amend ändra, förbättra, rätta till, förbättras, göra en ändring
 • to impose utnyttja, tvinga på, lura på, tränga sig på, införa, lägga, skjuta ut
 • penitentiary fängelse, straffanstalt
 • rouse rycka upp, vakna upp, egga
 • paving stenläggning, gatubeläggning, belagd väg, belagd yta
 • paving (adj) förberedande
 • to pave täcka, belägga, stenlägga
 • conduct förvaltning, skötsel, handhavande, uppträdande, uppförande
 • to conduct föra, bedriva, leda, sköta, anföra, förvalta, dirigera, utföra
 • conduct (verb) bedriva
 • unwarranted obefogad, omotiverad, oberättigad, osäker, otillåten, utan garanti, obörlig
 • narrative berättelse, berättande, skildring
 • conformity anpassning, överensstämmelse, anpassning till konformitet, likriktning, anslutning till statskyrkan
 • to conform anpassa sig, rätta sig, överensstämma, förlika sig
 • barren tom, fattig, steril, torftig, resultatlös, ofruktbar, ofyndig, trång
 • tarp presenning
 • profusely rikligt, frikostigt, översvallande
 • to profuse riklig, överflödande, slösande, ampel, översvallande
 • to loathe avsky, äcklas av
 • loath ovillig, obenägen
 • beagling jakt
 • yacht jakt, yacht, lyxjakt, segelbåt, kryssare, segeljakt
 • to yacht segla, kappsegla
 • pursuit strävan, jakt, sysselsättning, förföljelse, jagande, syssla, hetsjakt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-5.9379570.html

Dela