English Words 4

Övningen är skapad 2020-06-23 av Rebeccxia. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • prompt (substantive) betalningspåminnelse, betalningstid, inmatningsställe
 • prompt (adj) snabb, omgående, skyndsam, beredvillig
 • prompt (adverb) precis, exakt, på slaget
 • prompt (verb) förmå, föranleda, påverka, driva, framkalla, diktera, lägga orden i munnen på
 • exemption undantag, befrielse, dispens, förskoning
 • venom bitterhet, gift
 • treble (substantiv) diskant
 • treble (verb) tredubbla, tredubblas
 • serendipity lyckträff, snilleblixt
 • countenance min, ansiktsuttryck, fattning, medhåll, uppmuntran, moraliskt stöd
 • to countenance tolerera, tillåta, gilla, tåla, uppmuntra, understödja
 • to accede ansluta till, instämma i, biträda
 • fife fältpipa
 • snitch tjallare
 • to snitch tjalla, skvallra
 • streak inslag, drag, streck, rand, blixt, strimma, period, serie, rad, följd
 • beak näbb, polisdomare, kran
 • agile lättrörlig, vig, smidig, snabbfotad
 • sturdy fast, stark, stabil, kraftig, pålitlig, robust, orubblig, ståndaktig, härdig, bastant
 • to wallow vältra sig, tumla runt, vräka sig
 • plethora överflöd, övermått, plethora

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-4.9806671.html

Dela