English words 4

Övningen är skapad 2019-10-17 av Rebeccxia. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pant deposit, pawn, gage, pedge, deposit money
 • pant, desiposition, lager, insats, avbetalning, förskott, handpenning, insättning, fällning, depositionsavgift, fyndighet, avlagring, bottensats, inlåning deposit
 • lägga, sätta in, lägga ner, avsätta, anförtro, deponera, sätta ner, utfälla, avlagra, lämna i förvar, lämna som säkerhet, betala i handpenning to deposit
 • bricka, verktyg, redskap, marionett, pant, bonde pawn
 • belåna, pantsätta to pawn
 • panta to gage
 • löfte, utfästelse, tecken, bevis, underpant, säkerhet, pant pledge
 • förbinda, utlova, pantsätta, förplikta, lämna i pant, göra utfästelser om to pledge
 • skrå, gille, skråväsende guild
 • oönskad, oombedd, obedd, obeställd unsolicited
 • ombedd, ombedda solicited
 • anslutna, anknuted, sammankopplad affiliated
 • ansluta, anslutas, sätta i samband med, sättas i samband med to affiliate
 • förvärra exacerbate
 • utdrag excerpt
 • bakhåll, försåt ambush
 • ligga i bakhåll, överfalla från bakhåll, locka i ett bakhåll to ambush
 • tant, faster, moster aunt
 • frigöra, frige, emancipera emancipate
 • avkastning, vinst, ränta, utbyte, produktion, behållning, direktavkastning, skörd yield
 • ge, ge upp, ge vika, ge efter, ge sig, producera, överge, bevilja, skänka, avstå, överlämna, frambringa, böja sig, underkasta sig to yield
 • girig, omättlig, glupsk greedy
 • snål avaricious, nigh, parsimonious, stingy, chinchy, churlish, costive, niggardly
 • elak, snål, gnällig, gniden chinchy
 • snål, tölpig, missunnsam, ohyfsad,, drumlig churlish
 • ogästvänlig inhospitable
 • gästvänlig hospitable

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-4.9374429.html

Dela