English words 3

Övningen är skapad 2019-10-16 av Rebeccxia. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hiatus avbrott, uppehåll, lucka, vokalmöte
 • rheumy snuvig
 • sensation känsla, uppseende, förnimmelse, sinnesförnimmelse
 • boulder block, stenblock, bumling, stenbumling
 • clusters grupper, klungor
 • to cluster samla i en klunga, växa i en klunga, klunga ihop sig
 • cluster grupp, samling, klunga, knippa, klase
 • congeries hop, röra, virrvarr, gytter
 • accumulate samla, samlas, spara ihop, lagra
 • accumulation samling, samlande, lagring, kapitalisering
 • deceitful vilseledande, bedräglig, svekfull
 • deceit bedrägeri, svek, falskhet, svindel
 • rampant hejdlös, frodig, vildvuxen
 • imprudent oaktsam
 • prudent försiktig, förståndig, aktsam, välbetänkt, genomtänkt
 • negligent ledig, slarvig, vårdslös, otvungen, obesvärad
 • degradation försämring, förnedring, avsättning, urartning, nedbrytning
 • frenzied manisk, vanvettig, utspårad
 • frenzy yra, frenesi (vild energi)
 • rabidness frenesi
 • rabid rabiat
 • pardon förlåtelse, amnesti (vara fri), benådning (frikänd, frälst)
 • to pardon ursäkta, förlåta, benåda
 • pardon? hur sa?
 • charter rättigheter, stagda, privilegium, urkund, kungligt fribrev
 • to charter hyra, bevilja, befrakta
 • chart lista, karta, tabell, diagram, kurva, sjökort, topplista, plansch
 • to levitate sväva, få att sväva
 • to decipher tolka, dechiffrera
 • amnesty, reprieve benådning
 • reprieve uppskov, anstånd, frist, benådning
 • to reprieve benåda, ge uppskov, ge anstånd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-3.9314458.html

Dela