English Words 2

Övningen är skapad 2019-09-27 av Rebeccxia. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • resignation avgång, avsked, uppgivenhet
 • to resign avgå, ge upp, avstå, överlämna
 • pensive fundersam, eftertänksam, tankfull
 • heavy-hearted, melancholic vemodig, melankolisk
 • wistful tankfull, vemodig, längtansfull
 • paramount främst, av största vikt, högst, viktigast, dominerande
 • girth omfång, omkrets
 • circumference omkrets
 • periphery periferi (kan bara se på sidorna)
 • apostle förespråkare
 • comprise omfatta, bestå av, inberäkna, inkludera
 • distort förvränga, förvrida, snedvrida
 • tot litet barn, liten mängd
 • trot trav, joggning, lunkande, travande
 • idle lat, lös, overksam, sysslolös
 • to idle slöa, lata sig, gå på tomgång
 • reinforcement förstärkning, armering
 • to reinforce förstärka, underbygga, armera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-2.9283495.html

Dela