English words 13

Övningen är skapad 2020-01-21 av Rebeccxia. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vulgar grov, vulgär, obildad, plump, tarvlig
 • curtsey nigning
 • to curtsey niga
 • curtesy arv
 • arv heritage, inheritance, heredity, legacy, curtesy
 • arv (adj) hereditary
 • ambiguous tvetydig, oklar, otydlig, dunkel, mångtydig, svårfattlig, dubbeltydig, dubbelbottnad
 • maze labyrint
 • estate egendom, tillstånd, gods, ställning, dödsbo, statsmakt, samhällsställning, en persons samtliga ägodelar, kvarlåtenskap, bebyggelse
 • acquisition förvärv, förvärvande, avskaffande, fång
 • ought bör, borde, skulle, skall, torde
 • bridle träns, betsel, remtyg
 • to bridle tygla, betsla, knycka på nacken, lägga band på
 • to vex irritera, plåga, reta, hemsöka, förarga, ansätta
 • herd hjord, flock, -herde
 • to herd samlas, flockas, gå i flock, samla ihop i flock, vakta djur i flock, driva djur i flock
 • plight belägenhet, besvärlig situation, besvärlig position, svår belägenhet
 • to plight panta, binda sig
 • futile fruktlös, fåfäng, gagnlös, meningslös, innehållslös, ytlig, tom, värdelös
 • dispatch utskick, dödande, expedition, hast, spedition, avfärdande, avsändande, mördande, skyndsamhet, depesch, likvidering, uträttande, undanstökande, rapport
 • to dispatch skicka, sända, avsluta, döda, klara av, göra upp, mörda, avfärda, skicka ut, expediera, likvidera, avsända, göra undan, försända, få ur händerna, kasta i sig, göra av med, skicka iväg
 • patch period, stycke, lapp, fläck, täppa, musch, programfix, skyddslapp, patrulleringsområde
 • unsullied ren, obefläckad, fläckfri
 • spittoon spottkopp
 • taciturn (substantiv) fåmäld
 • hammock hängmatta, hammock
 • taciturn (adjektiv) tystlåten, fåordig
 • substantive (adjektiv) verklig, väsentlig, faktisk, självständig, oavhängig, substantivisk
 • to marshall ordna, arrangera
 • marshal vakt, ordningsman, ceremonimästare, marskalk, polismästare, brandchef, sheriff
 • to marshal ordna, bringa i ordning, föra högtidligt, placera efter rang
 • to pioneer inleda, grundlägga, bana väg för, gå före med
 • pioneer pionjär, banbrytare, nybyggare, förelöpare, föregångskvinna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-13.9554500.html

Dela

Annonser