English words 10

Övningen är skapad 2019-11-20 av Rebeccxia. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • obsolete obsolet, förlegade, inkurant
 • rave (substantiv) hänförd recension, översvallande, beröm
 • rave (adj) entusiastisk, hänförd, begeistrad, översvallande
 • to rave yra, vurma
 • heed (substantiv) uppmärksamhet, omsorg, varsamhet
 • to heed beakta, bry
 • sweep kurva, framfart, krök, böjning, sotare, sopning, sopande, svepande rörelse, priskapplöpning, framsvepning, svep
 • to sweep sopa, sopa bort, fara, sträcka sig, susa, fara fram, stryka bort, svepa fram, skrida fram, segla fram, driva undan, komma svepande, rycka med sig
 • innovative innovativ, öppen för nya idéer
 • prevalent rådande, förhärskande
 • chemise nattlinne
 • pavement golvbeläggning, gatubeläggning, stenbeläggning, belagd körbana, stenbelagd väg, trottoar, gångbana
 • vapor ånga, dimma
 • loot (substantiv) strålar, byte, rov
 • to loot plundra, roffa
 • beaming (adj) leende
 • beaming (gerun.) skiner
 • to beam le, mysa, stråla, utstråla, sända ut
 • beam (substantiv) leende, bom, stråle, balk, bjälke, ljusstråle, ljuskägla, strålknippe, vävbom, varpbom, huvudbalk, bärbjälke, fartygssida, däckabalk, fartygsbredd, elektronström
 • defiant utmanande, trotsig, ytterlig
 • defiantly (adv.) trots
 • barn stall, lada
 • echelon gruppering, rang
 • vigilant (adj.) vaksamt
 • vigil (substantiv) vaka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-words-10.9461603.html

Dela