English vocabulary

Övningen är skapad 2017-11-19 av Rebeccxia. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anchor ankra, hålla fast, förankring
 • feature kännetäcken, utmärka
 • distinct klar, tydlig, märkbar
 • substance ämne, tyngd
 • solid fast form, massiv, rejäl
 • condemn döma, fördöma
 • inherite ärva, få i arv
 • gambling hasardspel
 • bureau byrå, skrivbord
 • interpret tolka, tyda, uttyda
 • thus , därför, alltså
 • perceive se, uppfatta, förstå, inse
 • possess ha, äga, behärska
 • imply innebära, medföra, betyda, antyda
 • abstract utdrag, sammanfattning, skilja ut, teoretisk
 • return återvändande, retur, tur och retur
 • redeem utlösa, upphäva
 • receive , ta emot, välkomna
 • pattern mönster, förebild, kopiera, teckna
 • instance exempel, begäran
 • efficiency effektivitet, verkan
 • native infödd, medlem i ortsbefolkningen
 • equivocation tvetydlighet
 • absent frånvarande, obefintlig, tankspridd, hålla sig borta
 • engineer ingenjör, hjärnan bakom, arrangera
 • thereby därav, därvid, på så sätt
 • consult rådfråga, tänka på, ta hänsyn till
 • composition sammansättning, läggning, uppsats
 • span omfång, tidrymd, spann, spännvidd
 • wreck haveri, vrak, skeppsbrott, bilolycka
 • harbor härbärgera (ta hand om, ge skydd åt), hamn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-vocabulary.7810608.html

Dela