English - Spanish Testlist

Övningen är skapad 2008-03-27 av Glosor.eu. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hello, hi hola
 • cat gato
 • house casa
 • in Spanish En español
 • car coche
 • computer computadora
 • sea mar
 • air aire
 • floor piso
 • fork bifurcación
 • knife cuchillo
 • spoon cuchara
 • adhesive adhesivo
 • contract contrato
 • airport aeropuerto
 • cotton algodón
 • dairy ice cream crema helada
 • pupil alumno
 • child niño
 • type of business empresa
 • cheese queso
 • fruit fruto
 • war guerra
 • milk leche
 • maize maíz
 • mountain montaña
 • bread pan
 • fisherman pescador
 • tree árbol
 • potato patata
 • fish pescado
 • advertising publicidad
 • grape uva
 • retired person persona jubilada
 • rice arroz
 • inheritance herencia
 • church iglesia
 • newspaper periódico
 • motor car automóvil
 • tobacco tabaco
 • smoking tabaquismo
 • cow vaca
 • concrete hormigón
 • steel acero
 • goat caprino
 • lift ascensor
 • surgeon cirujano
 • cemetery cementerio
 • lake lago
 • bird ave
 • seal foca
 • plan plano

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-spanish-testlist.2.html

Dela

Annonser