English - Portuguese Testlist

Övningen är skapad 2008-03-27 av Glosor.eu. Antal frågor: 73.




Välj frågor (73)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hello, hi hello
 • cat gato
 • house casa
 • in Portuguese em Português
 • car carro
 • computer computador
 • sea mar
 • air ar
 • floor assoalho
 • fork forquilha
 • knife faca
 • spoon colher
 • horse cavalo
 • dog cão
 • pig porco
 • rabbit coelho
 • cow vaca
 • hen galinha
 • bear urso
 • donkey asno, burro
 • tiger tigre
 • rat ratazana
 • bird ave, pássaro
 • lion leão
 • sheep ovelha
 • big grande
 • expensive caro
 • close, near perto
 • cold frio
 • difficult difícil
 • heavy pesado
 • closed fechado
 • new novo
 • old idoso, velho
 • adhesive adesivo
 • contract contrato
 • airport aeroporto
 • cotton algodão
 • dairy ice cream gelado à base de leite
 • pupil aluno
 • child criança
 • type of business empresa
 • cheese queijo
 • fruit fruto
 • war guerra
 • milk leite
 • maize milho
 • mountain montanha
 • bread pão
 • fisherman pescador
 • tree árvore
 • potato batata
 • fish peixe
 • advertising publicidade
 • grape uva
 • retired person reformado
 • rice arroz
 • inheritance herança
 • church igreja
 • newspaper jornal
 • motor car automóvel
 • tobacco tabaco
 • smoking tabagismo
 • concrete betão
 • steel aço
 • goat caprino
 • lift elevador
 • surgeon cirurgião
 • cemetery cemitério
 • lake lago
 • bird ave
 • seal foca
 • plan plano

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-portuguese-testlist.9.html

Dela

Annonser