English - Polish Testlist

Övningen är skapad 2008-03-27 av Glosor.eu. Antal frågor: 133.
Välj frågor (133)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • umbrella parasolka
 • apple jabłko
 • brother brat
 • cinema kino
 • dictionary słownik
 • flat mieszkanie
 • house dom
 • job praca
 • letter list
 • married małżeństwo
 • postcard pocztówka
 • newspaper gazeta
 • sister siostra
 • stamp znaczek
 • teacher nauczyciel
 • ticket bilet
 • accountant księgowy
 • chicken kurczak
 • chocolate czekolada
 • dancer tancerz
 • father ojciec
 • mother matka
 • grandfather dziadek
 • grandmother babcia
 • happy szczęśliwy
 • holiday wakacje
 • husband mąż
 • love miłość
 • lover kochanek
 • nurse pielęgniarka
 • old stary
 • young młody
 • policeman policjant
 • price cena
 • salad sałatka
 • snow śnieg
 • surname nazwisko
 • tea herbata
 • uncle wujek
 • understand rozumieć
 • beer piwo
 • boat łodź
 • breakfast śniadanie
 • busy zajęty
 • collect zbierać
 • guest gość
 • hospital szpital
 • interpreter tłumacz
 • island wyspa
 • language język
 • money pieniądze
 • never nigdy
 • people ludzie
 • petrol benzyna
 • plane samolot
 • postman listonosz
 • school szkoła
 • sell sprzedać
 • speak mówić
 • summer lato
 • television telewizja
 • tired zmęczony
 • translate tłumaczyć
 • watch oglądać
 • winter zima
 • world świat
 • always zawsze
 • bad zły
 • beach plaża
 • boring nudny
 • brown brązowy
 • bus autobus
 • car samochód
 • colour kolor
 • dinner kolacja
 • early wcześnie
 • family rodzina
 • flower kwiat
 • friend przyjaciel
 • gold złoto
 • grey szary
 • hour godzina
 • lake jezioro
 • long długi
 • meat mięso
 • red czerwony
 • green zielony
 • smoke palić
 • spring wiosna
 • warm ciepły
 • wet mokry
 • window okno
 • year rok
 • yellow żółty
 • armchair fotel
 • adhesive klej
 • contract umowa cywilna
 • airport lotnisko
 • cotton bawełna
 • dairy ice cream lody
 • pupil uczeń
 • child dziecko
 • type of business przedsiębiorstwo
 • cheese ser
 • fruit owoce
 • war wojna
 • milk mleko
 • maize kukurydza
 • mountain góry
 • bread chleb
 • fisherman rybak
 • tree drzewo
 • potato ziemniak
 • fish ryba
 • advertising reklama
 • grape winogrona
 • retired person emeryt
 • rice ryż
 • inheritance dziedziczenie
 • church kościół
 • motor car samochód
 • tobacco tytoń
 • smoking nikotynizm
 • cow krowa
 • concrete beton
 • steel stal
 • goat koza
 • lift winda
 • surgeon chirurg
 • cemetery cmentarz
 • bird ptak
 • seal foka
 • plan mapa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-polish-testlist.117.html

Dela