English - French Testlist

Övningen är skapad 2008-03-27 av Glosor.eu. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hello, hi bonjour, salut
 • cat chat
 • house maison
 • in French en Français
 • car voiture
 • computer ordinateur
 • sea mer
 • air air
 • floor plancher
 • fork fourchette
 • knife couteau
 • spoon cuillère
 • adhesive adhésif
 • contract contrat
 • airport aéroport
 • cotton coton
 • dairy ice cream crème glacée
 • pupil élève
 • child enfant
 • type of business entreprise
 • cheese fromage
 • fruit fruit
 • war guerre
 • milk lait
 • maize maïs
 • mountain montagne
 • bread pain
 • fisherman pêcheur
 • tree arbre
 • potato pomme de terre
 • fish poisson
 • advertising publicité
 • grape raisin
 • retired person personne retraitée
 • rice riz
 • inheritance héritage
 • church église
 • newspaper journal
 • motor car automobile
 • tobacco tabac
 • smoking tabagisme
 • cow vache
 • concrete béton
 • steel acier
 • goat caprin
 • lift ascenseur
 • surgeon chirurgien
 • cemetery cimetière
 • lake lac
 • bird oiseau
 • seal phoque
 • plan plan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-french-testlist.8.html

Dela