English - Danish Testlist

Övningen är skapad 2008-03-27 av Glosor.eu. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • adhesive klæbestof
 • contract kontrakt
 • airport lufthavn
 • cotton bomuld
 • dairy ice cream iscreme
 • pupil elev
 • child barn
 • type of business virksomhed
 • cheese ost
 • fruit frugt
 • war krig
 • milk mælk
 • maize majs
 • mountain bjerg
 • bread brød
 • fisherman fisker
 • tree træ (plante)
 • potato kartoffel
 • fish fisk
 • advertising reklame
 • grape drue
 • retired person pensioneret person
 • rice ris
 • inheritance arv
 • church kirke
 • newspaper avis
 • motor car automobil
 • tobacco tobak
 • smoking tobaksmisbrug
 • cow ko
 • concrete beton
 • steel stål
 • goat ged
 • lift elevator
 • surgeon kirurg
 • cemetery kirkegård
 • lake
 • bird fugl
 • seal sæl
 • plan plan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-danish-testlist.772.html

Dela