England and Ireland - a timeline

Övningen är skapad 2019-01-19 av bellafonte. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • invade invadera
 • defeat besegra
 • independent självständighet
 • execute avrätta
 • was formed bildades
 • remain förbli, stanna kvar
 • gain , vinna
 • representative representant
 • delare ceasefire förklara eldupphör
 • peace plan fredsplan
 • voter röstande, röstberättigande
 • referendum folkomröstning
 • occasional enstaka
 • riots uppror
 • former före detta
 • commander befälshavare
 • attempt försök
 • illegal olagligt
 • unite förena
 • suspected misstänkt
 • regardless of oavsett
 • claim hävda
 • ignore strunta i, ignorera
 • responsible for ansvarig för
 • innocent oskyldig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/england-and-ireland-a-timeline.8813922.html

Dela