Engelskaglosor 24/9

Övningen är skapad 2020-10-07 av ydre7aeng. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • compulsory, mandatory obligatorisk
 • degree examen
 • mark, grade betyg
 • diploma slutbetyg
 • report (card) terminsbetyg
 • term, semester termin
 • high school gymnasium
 • vocational programme yrkesförberedande program
 • national test nationellt prov
 • year group årskurs
 • break, recess rast
 • canteen matsal
 • social studies samhällskunskap
 • science naturkunskap
 • essay, paper uppsats
 • gymnasium idrottshall
 • class (lesson) lektion
 • locker skåp
 • P.E. idrott
 • subject skolämne
 • topic uppsats/ diskussionsämne
 • schedule schema
 • workplace training APU (praktik)
 • janitor vaktmästare
 • school counsellor SYV (studie- och yrkesvägledare)
 • principal rektor
 • skip school, cut class skolka
 • absence frånvaro
 • presence närvaro
 • fail underkännas/ misslyckas
 • pass godkännas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelskaglosor-24-9.9981304.html

Dela