Engelska

Övningen är skapad 2019-01-17 av Emelin04. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nybyggare settler
 • ge mat och husrum åt feed and house
 • orsaka cause
 • händelse incident
 • ledde led
 • tull customs
 • förolämpning insult
 • gevär rifle
 • omgiven surrounded
 • folkhop mob
 • jäkla lousy
 • bov rascal
 • ställa upp turn out
 • lättad relieved
 • backa retreat
 • pressa på press in
 • skadad injured
 • släppa fri set free
 • skyldig guilty
 • dråp manslaughter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska.8810447.html

Dela