Engelska Worksheet Articles Åk 8A & 8B

Övningen är skapad 2019-10-10 av zusanne. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Komediserie Sitcom
 • Ökning, förbättring Boost
 • Medel Average
 • Tittare Viewers
 • Tidszon Timezone
 • Bland Among
 • Vuxen Adult
 • Byggkran Construction crane
 • Rasade Plummeted
 • Entreprenör Contractor
 • Lager Storage
 • Var skadade Injured
 • Inklusive Including
 • Kritiskt läge Critical condition
 • Talesman Spokesman
 • Som föll That fell
 • Del, stycke Section
 • Att utöka To extend
 • Utrustning Equipment
 • Räddningsinsatser Rescue efforts
 • Att hämma To hamper
 • Förhindra, bromsa To hamper
 • En regel A rule
 • Kräva Require
 • Trådlös Wireless
 • Bärare Carriers
 • Precis, exakt, noggrann Accurate
 • Lokalisera Locate
 • Placerad i kö On hold
 • Att överklaga To appeal
 • Domstol Court
 • Att följa, gå med på To comply
 • Krav Requirements
 • Möjlig Feasible
 • Baddräkt Bathing suit
 • Försök Trial
 • Världsrekord World record
 • Neka Deny
 • Undersöka Investigate
 • Genom att slå By slashing
 • Den tidigare The previous
 • Föregående rekord Previous record
 • En bit av A chunk of
 • Kollapsat Collapsed
 • Genom att sätta By putting
 • En ännu större del av An even greater portion of
 • Forskare Scientists
 • Bilder Images
 • Upplösning Disintegration
 • Som Which
 • Kanten av The edge of
 • En händelse An event
 • Vetenskapsmän Researcher
 • Kollapsen The collapse
 • Stinrocka Stingray
 • Flög ut Flew out
 • Slog Struck

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-worksheet-articles-ak-8a-8b.9335961.html

Dela

Annonser