Engelska vecka 7 Åk 7

Övningen är skapad 2020-01-13 av zusanne. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Snattad, stulen Pilfered
 • Leverera varor Make a delivery
 • Kompanjon Partner
 • Mittemot Opposite
 • Disk Counter
 • Gratis For free
 • Han drog fram en revolver He pulled a gun
 • Varubil Delivery car
 • Affärerna går så bra Business is so good
 • Att stjäla To steal
 • Ha, hade, haft Have, had, had
 • , fick, har fått Get, got, got
 • Fråga, frågade, har frågat Ask, asked, have asked
 • Göra, gjorde, har gjort Make, made, made
 • Vem var här? Who was here?
 • Jag hörde oväsen I heard noises
 • Jag gav honom pizzan I gave him the pizza
 • Hur många leveransbilar har du? How many delivery cars do you have?
 • Varför stal du pizzorna? Why did you steal the pizzas?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-7-ak-7.9539923.html

Dela