Engelska vecka 6 Åk 8A & 8B

Övningen är skapad 2020-02-02 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Smycke A piece of jewellery
 • Näsborre Nostril
 • Navel Belly Button
 • Önskan Desire
 • Gulsot Hepatitis
 • Stelkramp Tetanus
 • Engångshandskar Disposable gloves
 • Icke giftiga Non-toxic
 • Tränga igenom Penetrate
 • Bläck Ink
 • Spruta Shot
 • Sjukvård Medical care
 • Syfte Purpose
 • Fylla på med ny energi Re-energize
 • Klara av Manage
 • Gå igenom Pass through
 • Fas, period Phase
 • Väcka Awaken
 • Uppfriskande Refreshing
 • Sista Final
 • Rörelse Movement
 • Planera för Schedule
 • Bygga upp, samla ihop sig Build up
 • Sömnbrist Sleeping deficit
 • Känslomässig Emotional
 • Påverka Affect
 • Starkt ljus Bright light
 • Miljö Environment
 • Uppiggande ämne Stimulants
 • I alla fall Anyway

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-6-ak-8a-8b.9607051.html

Dela