Engelska vecka 5 Åk 8A & 8B

Övningen är skapad 2020-01-22 av zusanne. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Yta Surface
 • Lager Layer
 • Vävnad Tissue
 • Uppgift Task
 • Vätska Fluid
 • Strålning Radiation
 • Att rodna To blush
 • Ärftlig Genetic
 • Körtel Gland
 • Ansamling Accumulation
 • Täpper till Clog
 • Som man kan köpa utan recept Over-the-counter
 • Receptbelagd medicin Prescription medication
 • Att klämma To squeeze
 • Finnar Pimples
 • Ärr Scar
 • Utsätta, exponera Expose
 • Öka Increase
 • Effektiv Efficient
 • Solskydd Sunscreen
 • Miljövänlig Environmentally friendly
 • Skadlig Harmful
 • Fastän Although
 • En kvadrat meter One square metre
 • To protect Att skydda
 • Smärta Pain
 • En inre termostat An internal thermostat
 • Bakterier Bacteria
 • Det beror på It depends on
 • För att kunna In order to
 • Dessutom Moreover

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-5-ak-8a-8b.9572858.html

Dela