Engelska vecka 4 Åk 8A och 8B

Övningen är skapad 2020-01-16 av zusanne. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ätstörning Eating disorder
 • Hetsätning Binge eating
 • Beakta, tänka på Consider
 • Mindre Less
 • Allvarlig Severe
 • Siffra Figure
 • Årtionde Decade
 • Anorektiker Anorexic
 • Till största delen Mainly
 • Besatt Obsessed
 • Kroppsuppfattning Body image
 • Störd Distorted
 • Väga Weigh
 • Gå upp i vikt Gain weight
 • Självkänsla Self-esteem
 • Nära Closely
 • Besläktad med Related to
 • Som liknar Similar to
 • Liksom As
 • Omfatta Involve
 • Tvångsmässig Compulsive
 • Bantning Dieting
 • Fasta Fasting
 • Laxermedel Laxatives
 • Förvänta sig Expect
 • Tillfriskna Recover
 • Kostexpert, dietist Nutritionist
 • Sjukgymnast Physiotherapist

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-4-ak-8a-och-8b.9555429.html

Dela