Engelska vecka 37 / 8A & 8B

Övningen är skapad 2019-08-18 av zusanne. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en hjärtespalt an agony column
 • en hjärtespaltsredaktör an agony aunt
 • jobbig mean
 • tonårstiden the teens
 • att glida isär to drift apart
 • att hamna i bottenläge to hit rock bottom
 • nyligen recently
 • uttråkad bored
 • att undvika to avoid
 • att strunta i to ignore
 • att hänga ihop to muck around
 • att hamna i dödläge to get stuck in a rut
 • att gå med to join
 • orimlig unreasonable
 • jag får inte I'm not allowed
 • att ge utegångsförbud to ground
 • att blanda sig i to interfere
 • jag orkar inte mer I'm at the end of my tether
 • att känna med to sympathize with
 • ansvar responsibility
 • att förbli tyst to remain silent
 • att fösvara to defend
 • att handla, göra to act
 • att förhandla to negotiate
 • mogen mature
 • att lita på to trust
 • att mötas på halva vägen to meet in the middle
 • bestraffning punishment
 • att komma överens om to agree on
 • att vara engagerad to be committed
 • glatt överraskad pleasantly surprised

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-37-8a-8b.9110490.html

Dela