Engelska vecka 36 / 8A & 8B

Övningen är skapad 2019-08-18 av zusanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en tidningsbutik an international press centre
 • seriösa dagstidningar quality papers
 • kvällstidningar popular paper
 • anses vara are considered to be
 • mindre less
 • att hänvisa till to refer to
 • en vecka a week
 • grundad founded
 • en upplaga an edition
 • vanligtvis usually
 • pålitlighet reliability
 • aktuell current
 • frågor issues
 • bland människor among people
 • att förbättra to improve
 • förutom in addition to
 • att recensera to review
 • råd advice
 • att presentera to feature
 • ger en förhandsbeskrivning previews
 • att betygsätta to rate
 • släpps is released
 • en frågesport a quiz

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-vecka-36-8a-8b.9110466.html

Dela